Trần Hoài Thương

Sale - HCM

Nếu muốn bạn sẽ tìm cách - Nếu không muốn bạn sẽ tìm lý do.

Không bắt đầu thì muộn, nhưng không muộn để bắt đầu.

Thông tin cá nhân

Điện Thoại

0334 091 095

FaceBook

@tranthuong0910

Zalo

Trần Thương

Hồ sơ Trần Hoài Thương có 323 lượt ghé thăm.

Anh Trần Hoài Thương – Là một thành viên của công ty Đông Dương Land, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản cá nhân.