Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài dự kiến thu phí 18 năm mới hoàn vốn.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài khoảng 16.729 tỷ đồng. Ngoài vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng, dự kiến cao tốc phải thu phí 18 năm mới hoàn vốn.

Liên quan đến dự án xây dựng đường Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, UBND TP.HCM vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện, tiến độ dự kiến và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 1 dự án.

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có chiều dài khoảng 50km, trong đó đoạn thuộc địa phận TP.HCM khoảng 23,7km và địa phận tỉnh Tây Ninh khoảng 26,3km.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Gia đoạn 1 đầu tư đoạn TP.HCM đến huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và đoạn từ huyện Trảng Bàng đến cuối tuyến thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hai đoạn đường này đều có 4 làn xe cao tốc hạn chế.

Giai đoạn 2 là giai đoạn hoàn thiện, mở rộng đoạn qua TP.HCM lên 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và mở rộng đoạn qua tỉnh Tây Ninh lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.

Caotoc
Cần khoảng 7.433 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

Về tình hình thực hiện dự án, cuối tháng 8/2022, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cuối tháng 9/2022, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Vanban1

Hiện nay, Hội đồng thẩm định liên ngành đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 18/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND TP.HCM dự thảo văn bản gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư về góp ý thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

 

Về tiến độ dự án, UBND TP.HCM cho biết, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trong đó, Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ vốn ngân sách của UBND TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Phần chi chí còn lại từ vốn tự có và vốn huy động của nhà đầu tư. Chi phí này nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT và dự kiến thời gian hoàn vốn là 18 năm 1 tháng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến phân chia 2 dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo từng địa phương.

Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 dự án Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài là 16.729 tỷ đồng. Trong đó: 6.355 tỷ đồng là chi phí xây dựng; 2.941 tỷ đồng là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, dự phòng phí và lãi vay trong quá trình xây dựng;

Và 7.433 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư (trên địa bàn TP.HCM 5.901 tỷ đồng, tỉnh Tây Ninh 1.532 tỷ đồng).

Theo Anh Phương – Vietnamnet

Vinh Danh Nhân Viên