Đất Nền

Khu dân cư Sông Xoài – Đông Dương 23

KHU DÂN CƯ ĐÔNG DƯƠNG 23 “Gửi chọn tinh hoa- Thương hiệu vươn xa” Tổng quan KDC Đông Dương 23 Quy mô: Diện tích đất: 3921 m2