Loạt sai phạm trong việc ‘hiến đất làm đường’ ở điểm nóng phân lô của Lâm Đồng

Trong khi người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích “xin phép mở đường đi để đủ điều kiện được tách thửa”, thì báo cáo lại nêu “người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích mở đường đi chung cho cộng đồng dân cư…”.

 

Phân lô rao bán, hình thành khu dân cư mới tự phát 

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) Hoàng Sỹ Bích vừa ký ban hành Kết luận kiểm tra công tác tham mưu hiến đất làm đường và cho ý kiến đối với các trường hợp tách thửa trên địa bàn huyện. 

Theo kết luận, thời gian qua, trước nhu cầu người dân xin mở đường nhằm phục vụ nhu cầu làm đường đi chung, sản xuất nông nghiệp và thuận lợi cho việc sử dụng đất của cộng đồng dân cư trong khu vực, Phòng Kinh tế – Hạ tầng (KTHT) đã tham mưu cho UBND huyện triển khai. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn tồn tại nhiều hạn chế.

Theo đó, Phòng KTHT chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các văn bản theo quy định. Quá trình triển khai, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh một số nội dung trong công tác đề xuất, tham mưu các hồ sơ hiến đất, mở đường đi chung trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện của Phòng KTHT chưa theo đúng nội dung chỉ đạo.

Loạt sai phạm trong việc 'hiến đất làm đường' ở điểm nóng phân lô của Lâm Đồng
Một khu đất được phân lô bán nền ở tỉnh Lâm Đồng

Về công tác tham mưu đối với việc hiến đất làm đường, kết luận chỉ ra rằng, hồ sơ của người sử dụng đất xin hiến đất, mở đường đi còn thiếu chặt chẽ. Đơn của người sử dụng đất chỉ có cá nhân ký (không phải tất cả những người được Nhà nước cấp QSDĐ ký). Cá biệt, nhiều đơn người được uỷ quyền thực hiện thủ tục hành chính ký thay người được cấp QSDĐ để hiến đất chưa đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Luật Dân sự.

Có 35/43 trường hợp người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích nhu cầu thực tế “xin phép mở đường đi để đủ điều kiện được tách thửa”, trong khi báo cáo lại thể hiện “người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích mở đường đi chung cho cộng đồng dân cư…”. Đây là phản ánh chưa chính xác, chưa đúng với thực tế.

Sau khi được UBND huyện chấp thuận chủ trương cho mở đường, người dân đã đầu tư xây dựng các tuyến đường, tự thiết kế, lập bản vẽ phân lô để rao bán và hình thành một số điểm dân cư mới tự phát, không theo quy hoạch, kế hoạch của địa phương.

Chưa thực hiện đúng quy định của pháp Luật Đất đai

Đáng chú ý, 7/43 vị trí xin mở đường đi “thuộc quy hoạch đất ở” theo báo cáo thẩm tra của Phòng KTHT là chưa đúng, vì chỉ có một phần nhỏ thuộc quy hoạch đất ở, còn lại đa số diện tích thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, hoặc toàn bộ thửa đất thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, việc Phòng KTHT tham mưu cho UBND huyện chấp thuận chủ trương đối với một số trường hợp người sử dụng đất xin mở đường chưa chặt chẽ, chưa đúng theo các quy định và điều kiện thực tế ở địa phương.

Trong đó, việc mở tuyến đường đi mới tại một số vị trí, về quy mô diện tích không lớn, đã có tiếp giáp với đường bê tông hiện hữu chưa thực sự cần thiết mở đường để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người có đất xin mở đường và cộng đồng dân cư khu vực.

 

Tuy nhiên, khi kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND huyện văn bản chấp thuận chủ trương cho các trường hợp trên là chưa phù hợp, chưa sát với thực tế ở địa phương và chưa đúng quy định.

“Việc tham mưu cho UBND huyện chấp thuận chủ trương cho người sử dụng đất tự đầu tư xây dựng đường giao thông trên đất nông nghiệp để đủ điều kiện tách thửa là chưa đảm bảo quy định về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Một số tuyến đường giao nhau giữa đường cũ và đường mới chưa hợp lý, có độ chênh lệch lớn về cốt nền, độ dốc và cua gấp, tiềm ẩn tai nạn giao thông nhưng chưa được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời”, kết luận của UBND huyện Lâm Hà nêu.

Kết luận ghi rõ, việc sơ đồ các tuyến đường của người sử dụng đất xin mở không đảm bảo tính chính xác về vị trí, kích thước, diện tích đất thu hồi; không đảm bảo tính kỹ thuật và không đủ cơ sở pháp lý để cập nhật chỉnh lý lên bản đồ địa chính của địa phương đang quản lý là chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai.

Hiện toàn bộ diện tích đất được các cá nhân “hiến đất”, “xin làm đường” (đã hình thành các con đường) nhưng chưa được chính quyền địa phương “nhận hiến”, đưa vào quỹ đất công để quản lý theo quy định.

Yêu cầu kiểm điểm nhiều cán bộ

Từ những kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà giao phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng phòng KTHT, các chuyên viên theo dõi lĩnh vực được giao phụ trách thuộc phòng KTHTtrong công tác tham mưu thực hiện việc hiến đất, mở đường và việc chấp hành thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, thi trấn có liên quan tổ chức kiểm điểm, tham mưu UBND huyện xử lý kỷ luật (nếu có) theo đúng quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà giao UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ thuộc các xã thị trấn: Đinh Văn, Đạ Đờn, , Hoài Đức, Gia Lâm, Nam Hà, Mê Linh, Đông Thanh liên quan đến việc kiểm tra, tham mưu, đề xuất, kiến nghị UBND huyện đối với các trường hợp hiến đất làm đường mà trong các tờ trình của UBND xã, thị trấn chưa đảm bảo về hồ sơ…

Thanh Sơn

– Theo báo Việt Nam Net

Vinh Danh Nhân Viên