Dự Thảo Mới Nhất Bản Đồ Quy Hoạch Phú Mỹ 2030

Mới đây nhất tháng 11/2021 Uỷ ban Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang xem xét và trình lên bản Dự thảo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Thị xã Phú Mỹ năm 2021 – 2030. Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phú Mỹ là một thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng […]