môi giới

“Vỡ mộng” vì mua nhà tập thể cũ

“Vỡ mộng” vì mua nhà tập thể cũ

Sau khi xuống tiền mua căn hộ tại các khu tập thể cũ, nhiều người mới nhận ra các bất tiện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.