Tây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc và các đường liên kết vùng

Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ pháp lý 2 dự án cao tốc và thi công các tuyến đường để kết nối vùng.

Vinh Danh Nhân Viên