Thủ tướng lập tổ công tác xử lý các dự án, đất đai sau thanh tra

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 153/QĐ-TTg thành lập tổ công tác về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề liên quan các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại nhiều địa phương.

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là tổ trưởng tổ công tác.

Tổ phó gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (tổ phó thường trực), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Thành viên tổ công tác là lãnh đạo một số bộ, ngành và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa. 

Thủ tướng lập tổ công tác xử lý các dự án, đất đai sau thanh tra
Lập tổ công tác về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề liên quan các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa

Đồng thời, mời một lãnh đạo từ các cơ quan sau tham gia tổ công tác: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc liên quan các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đất đai không có vướng mắc, phù hợp với quy định của pháp luật; tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập tổ giúp việc của tổ công tác.

Thanh Sơn

– Theo báo Việt Nam Net

Vinh Danh Nhân Viên