Vinh Danh Chiến Binh – Nguyễn Trọng Ngoán – 10/2022

Chúc mừng chiến binh em Nguyễn Trọng Ngoán đã xuất sắc hoàn thành giao dịch hỗ trợ khách hàng đầu tư xã Phan – Dương Minh Châu – Tây Ninh.
Chúc khách hàng đầu tư thắng lợi.
Xã phan Tây Ninh là vị trí nhiều tiềm năng lợi thế tương lai gần bởi đây là yếu tố mà công ty Đông Dương lựa chọn những sản phẩm tốt để giới thiệu tới khách hàng nhà đầu tư. Liền kề núi Bà Đen, Gần Hồ Dầu Tiếng và Thành phố Tây Ninh.
Bất động sản Dương Minh Châu nhiều tiềm năng và nội lực để phát triển trong tương lai gần.

Vinh Danh Nhân Viên