Vinh Danh Chiến Binh – Nguyễn Trọng Ngoán

Chúc mừng chiến binh Nguyễn Trọng Ngoán đã hoàn thành 1 giao dịch đầu tay của em sau 30 ngày đồng hành cùng Đông Dương Land, em đã xuất sắc tìm hiểu sản phẩm và chia sẽ thông tin đầy đủ chính xác nhất tới khách hàng về những sản phẩm của block mở bán Xã Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đón đầu xu thế, du lịch nghĩ dưỡng tâm linh, đón đầu nút giao cao tốc và đón đầu cơ hội.
Chúc khách hàng đầu tư thắng lợi. Chúc em bùng nổ hơn nữa.
Bất động sản Dương Minh Châu nhiều tiềm năng và nội lực để phát triển trong tương lai gần.

Vinh Danh Nhân Viên