Vinh Danh Chiến Binh – Trần Hoài Thương

Chúc mừng chiến binh Hoài Thương đã hoàn thành 1 giao dịch của những sản phẩm cuối cùng block mở bán thị trường mới Tây Ninh, Dương Minh Châu,
Chúc khách hàng đầu tư thắng lợi.
Bất động sản Dương Minh Châu nhiều tiềm năng và nội lực để phát triển trong tương lai gần.

Vinh Danh Nhân Viên