Vinh Danh Chiến Binh – Vi Văn Vỹ – 7/2022

Chúc mừng chiến binh Vi Văn Vỹ lại tiếp tục nổ súng với những sản phẩm F0 đầu tiên của xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Block mở bán số lượng chỉ có 10 sản phẩm và rất nhanh “cháy” giỏ hàng. Vẫn còn cơ hội cho nhà đầu tư và khách hàng tìm hiểu về dự án này. Liên hệ nhân viên tư vấn Mr Vĩ – Uy tín, Nhiệt Tình, Chuyên Nghiệp. 093 3967118
Chúc khách hàng thắng lợi.
Bất động sản Dương Minh Châu nhiều tiềm năng và nội lực để phát triển trong tương lai gần.

Vinh Danh Nhân Viên